Procedura operațională “Desfășurarea activităților în unitatea de învățământ în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu SARS-CoV-2”

Procedura activitate online și protecția datelor cu caracter personal

Procedura operațională predarea online

Procedura Acordarea Feedback-ului din partea elevilor priv activ de invatare,predare si evaluare in invt preuniversitar

Procedura Activitati De Informare Si Constientizarea Asupra Fenomenului De Bullying Pentru Personalul Unitati , Elevi Copii Parinti

Procedura Colectarea Si Sintetizarea Regulata A Opinilor Si Propunerilor Elevilor Parintilor Si A Altor Factoru Interesati

Procedura Combaterea Bullying-ului Si A Cuberbullying Prin Interventie Intergrata Prin Indentificatea Si Semnalarea

Procedura Comunicarea Formala Externa Cu Angajatorii Si Cu Institutii Si Grupuri Semnificative De Interes

Procedura Comunicarea Formala Externa Cu Parinti

Procedura Comunicarea Institutionala Cu Alte Institutii De Educatie

Procedura Consilierea Educativa

Procedura Evaluarea Performantelor Angajatilor

Procedura Evaluarea Rezultatelor Invatarii Si Monitorizarea Traseului Scolar

Procedura Forme Ale Bullying-ului

Procedura Implementarea standarului 12-Informarea si Comunicarea

Procedura Interventie In Situatiile De Violenta Psihologica – Bullying

Procedura Managementul De Caz Pentru Copiii Cu Ces Orientati Scolar Si Profesional

Procedura Organizarea Si Acordarea Primului Ajutor In Caz De Accident

Procedura Prevenirea Si Combaterea Violentei

Procedura Rezolvarea Starilor Conflictuale

Procedura Siguranta Elevilor , Personalului Si Bunurilor Unitatii

Procedura Siguranta Si Confidentialitatea In Activitatea De Consiliere Psihopedagogica

Procedura Sistemul De Gestionare A Informatiilor – Accesul La Informatiile De Interes Public

Procedura Urmarirea Traseului Scolar Si Peofesional Al Absolventilor

Procedura Violenta Parintilor In Spatiul Scolii

Procedura Accesul Elevilor Si A Personalului In Incinta

Procedura Accesul In Cabinetul De Informatica In Timpul Si In Afara Programului

Procedura Accesul In Laboratoarele De Specialitate Si In Ateliere

Procedura Accesul Persoanelor Straine

Procedura Activitatile Educative Extrascolare Si ExtraCurriculare

Procedura Angajarea Prin Transfer A Personalului

Procedura Cheltuielile Aferente Drepturilor Copiilor Cu Ces

Procedura Curatenie Si Dezinfectia

Procedura Efectuarea Asistentelor La Clasa

Procedura Elaborarea Validarea Si Aprobarea Ofertei Educationale

Procedura Evaluarea Satisfactiei Educabililor Si Parintilor

Procedura Evaluarea Si Urmarirea Progresului Scolar

Procedura Gestionarea Laboratoarelor De Fizica Chimie Biologie

Procedura Monitorizarea Activitatilor Educative Extrascolare

Procedura Monitorizarea Programelor De Educatie Remediala

Procedura Normele De Igiena

Procedura Observarea Procesului De Predare

Procedura Organizarea Si Desfasurarea Taberelor

Procedura Promovarea Ofertei Educationale

Procedură Securitatea Dintr-o Unitate

Procedura Administrarea sistemului informatic

Procedura Prevenirea si Reducerea Anandonului Scolar

Procedura Segregarea Scolara

Procedura Semnalare Neregularitati

Procedura Stabilirea Modalitatilor de informare si comunicare interna si externa

Procedura acces TIC a elevilor si personal

Procedura activ asupa fenomenului bullying

Procedura administrarea si inchirierea spatiilor excedentare

Procedura asigurarea accesului egal la ed a tuturor elevilor

Procedura autoevaluarea institutionala

Procedura Constituirea comisiei CEAC

Procedura de lucru a comisiei pt evaluarea si asigurarea calitatii

Procedura ev performantei pers didactic si didactic auxiliar

Procedura evaluare sarisfactiei educabililor si parintilor in priv actiunilor esentiale

Procedura evaluarea portofoliilor profesorilor

Procedura evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Procedura formare continua si perfectionarea personalului didactic

Procedura fundamentarea bugetului

Procedura intocmirea bugetului

Procedura masurarea satisfactiei beneficiarului

Procedura modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare

Procedura monitorizarea si evaluarea calitatii procesului educational

Procedura Publicarea infor pe site ul unitatii

Procedura resursele educationale deschise

Procedura revizuirea periodica a activ extrascolare si extracurriculare

Procedura selectia membrilor com pt eva si asig calitatii

Procedura utilizarea aplicatiei informatice ARACIP