Articole publicate:

„Arta murală ca instanțiere a identității imaginarului dobrogean”, în vol. Limba, literatura și civilizația română în lume, București, Editura Universitară, 2023.

„Eminescu and the fine arts: Renaissance paintings”, în The Journal of Romanian Literary Studies, Târgu Mureş, Editura Arhipelag XXI, Press, 2023.

„Eminescu-Paracelsus-Apuleius: inițierea în cultul zeiței Isis”, Centrul Academic Internațional Eminescu, Republica Moldova, 2023.

„Învățarea on-line și inteligența emoțională. Avantajele și limitele comunicării didactice virtuale”, Învățarea on-line și inteligența emoțională. Avantajele și limitele comunicării didactice virtuale in  vol. Educația în era digitală -Astăzi, despre școala de mâine, Ploiești, Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2022.

„Codurile secrete ale literaturii lui Mircea Eliade. Memoria sacră a romanului Isabel și apele diavolului” în vol. 100 de ani de roman românesc, București, Editura Universitară, 2020.

Alexandru Lăpușneanul – demon al romantismului sau înger al decadenței. Linii de congruență între Negruzzi și Eminescu, într-o ecuație romantică rezolvată prin metoda decadentismului” în vol. Studiile românești în anul Centenarului, București, Editura Universitară, 2019.

Cărți publicate de unic autor:

Konak şi Liceul Regal: 118 ani de la proiectarea în stil neoromânesc a Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” din Constanţa, București, Editura Universitară, 2023.

Bazilica de sub liceu: 60 de ani de la descoperirea monumentului paleocreştin de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa, București,  Editura Universitară, 2023.

Sacrul și Cosmosul: dialogurile anticipării, Constanța, Editura Celebris, 2021.

Negocierile alchimice ale sacrului, Constanța, Editura Celebris, 2021.

Secretul sacru al Tomisului Antic/ The Sacred Secret of ancient Tomis, (ediție bilingvă), Constanța, Editura Celebris, 2019.

Secretele numinoase ale Necropolei sacre a Tomisului. Camuflajele culturale ale hieroglifelor egiptene/ The numinous secrets of the sacred Necropolis of Tomis. The cultural camouflage of Egiptian hieroglyphics (ediție bilingvă), Constanța, Editura Celebris, 2019.

Eros, Idealuri și Vestimentații feminine –elemente de recurență în literatura ante-, inter- și postbelică, Basarabi, Editura Metafora, 2018.

Cărți publicate în calitate de coautor

 Afișul publicitar ca document istoric: Publicistica interbelică din colecția Liceului Teoretic „Pontus Euxinus”, Lumina, București,  Editura Universitară, 2023.

Bacalaureat – Limba şi literatura română: prezentare schematică pentru proba scrisă, București,  Editura Universitară, 2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *